12 February 2024  Media Releases

Hou Ora

Karakia for Waitangi

Our Kaikōmihana / Chief Children's Commissioner Dr Claire Achmad had the honour of reciting a karakia at the dawn service at Waitangi Day, February 6 2024.

Hou Ora, nā Ben Ngaia (Te Atiawa) speaks to the emergence and development of new life, new knowledge, new learnings and what that encompasses. It refers to a transition period in the developmental change of people and their environment.

Here we share both the te reo Māori and English versions of this karakia. You can hear Claire reciting it here on Facebook.

Hou Ora

Moe ararā te whiwhia i uta, moe ararā te rawea i uta

Moe ararā te iho me te hari ki tai

Ko hou tupua, ko hou ora

Ora ki te whakatupua, ora ki te whakatawhito

Kei te tuhi, kei te rarama, hura mai te rā

Tihe mōuri ora!

Tēnei rā te whakaputa nā te pū

Nā te weu, nā te aka, nā te tāmore

Nāku nā tēnei tamaiti, nāku nā tēnei tauira

Tū te ihi, tū te koko, tū te mana, tū te tapu

He tapu nā Rongo-mā-Tāne, nā Rongo-tau-matua-rua

Tāwhia ki te rangi, ki a Rehua

Ki a tama i te ao mārama

Ka tū te paki o Rūhī, ka tū te paki o Hewa, ka tū te paki o Rongo

Ko Rongo, ko Rongo, ko Rongo ki te whakatupua

Ko Rongo ki te whakatawhito

Ki te maimai aroha, he aroha

E Rongo e whakairihia ake ki runga, ki runga hai!

Turuturu ō-whiti, whakamaua, kia tina! Tina!

Tina te more i Hawaiki!

Te tāmore nui mō te oranga o ngā mokopuna!

Haumi e! Hui e! Tāiki e!


Hou Ora

Awaken within the elements of potential and permanence

Awaken the realisation of unlimited potential within

The foundations of new life, of new growth

Sustaining of life anew, sustaining of life from time immemorial

It is a spark, a gleam, revealing life in its entirety

Tis the sneeze of life!

Bring forth to this life the wisdom from its origin

From its rootlet developing forth the taproot

In which this child, the embodiment of our ancestors descends from

May your pride be elevated, acknowledged, honoured, revered

A reverance descending from Rongo-mā-Tāne, from Rongo-tau-matua-rua

Retained within the heavens, within Rehua

Within mankind, to the world of life and light

These treasures are realised on this day, sanctified by Rongo

For it is Rongo who embraces life anew

It is Rongo who nurtures life from its beginning

Through to life’s transition beyond the veil of sight, nurtured with affection and compassion

Rongo bring balance upon all things!

Let us be inspired, strengthened, emboldened

Sourced from our forebears

The foundations of life for those most precious

Tranquil peace! In unity! We strive forth!